Disseny d’estudis

Obtinga el màxim potencial de les seues dades

 • Metodologia
 • Grandària mostral / potència estadística
 • Disseny experimental o quasi-experimental
 • Simulacions de Monte Carlo

 

Anàlisi de dades

Vostè proveeix les dades, nosaltres el coneixement

 • Modelització estadística
 • Machine learning
 • Anàlisi exploratoria / no supervisada
 • Anàlisi Big Data
 • Deep learning

Programació en R

Deixi que el codi faci el treball per vostè

 • Desenvolupament de scripts i fluxos de treball
 • Desenvolupament de paquets de R personalitzats
 • Adaptacions de codi
 • Shiny i Markdown

Bioinformàtica

Mètodes punters per a l’anàlisi bioinformàtica

 • Arrays d’expressió i metilació
 • Next Generation Sequencing
 • Anàlisi d’integració
 • Cerca de biomarcadors

Cursos i formació

Compartim el nostre coneixement amb vostè

 • Programació en R
 • Estadística bàsica i avançada
 • Metodologia i disseny d’estudis
 • Personalitzi el seu curs

eCRD

Quadern de recollida de dades electrònic

 • Formularis i regles de validació
 • Introducció de dades telemàtica i segura
 • Ingressar, monitorejar i exportar de forma senzilla i ràpida
 • Estudis longitudinals i multicèntrics