Als cursos que oferim, tractem d’abordar conceptes tan elementals de l’estadística com són les mesures de tendència central o els contrasts d’hipòtesi, així com oferir una introducció a R i Bioconductor per a aquells novençans que vulguin aprendre a processar, gestionar i analitzar conjunts de dades. També hem realitzat tallers específics com el d’Anàlisi de dades òmiques on presentem diverses alternatives d’anàlisi adequades per a aquells datasets amb un molt elevat nombre de variables.

Sentirem que tots aquests coneixements, que van des del nivell més elemental fins a les tècniques més avançades i avantguardistes, devien ser a l’abastament de tots els professionals interessats per l’estadística en la recerca. Per això, reunirem tots els nostres esforços i saber per a crear una guia d’Anàlisi estadístic en bioinformàtica, que fos capaç d’explicar d’una manera clara i concisa tot allò que es necessita saber per a aplicar i interpretar les tècniques més innovadores, i així aconseguir un aprofitament òptim de la recerca. El contingut ve explicat amb nombrosos exemples i línies de codi que asseguren la reproductibilitat dels resultats.

A tots els participants que assisteixen als cursos que impartim, se’ls fa entrega d’aquest llibre de manera completament gratuïta. Tot i això, ací us presentem el capítol 1 del llibre “Conceptes elementals d’estadística” perquè comenceu a familiaritzar-vos en aquest extraordinari món de l’estadística.