Curs d’estadística i programació amb R

L’objectiu d’aquest curs va ser la introducció de nocions primàries d’estadística per a poder entendre els fonaments de l’anàlisi de dades.

Paquet clickR per a la depuración de bbdd

clickR és una llibreria per a la depuració de bases de dades i l’exportació de resultats.

Taller brms per a l’ajust de models bayesians

Aquesta llibreria dóna suport des d’un enfocament bayesià a quasi qualsevol mena de model, tota classe de famílies de distribucions, estructures de la variància, models no paramètrics…

Taller d’anàlisi de dades òmiques

Al curs d’Anàlisi de dades òmiques presentem diverses alternatives d’anàlisi per a aquells conjunts de dades que presenten un molt elevat nombre de variables.

Llibre Anàlisi estadístic en bioinformàtica

El llibre Análisis estadístico en Bioinformática ofereix una àmplia perspectiva dels inconvenients que podem trobar quan apliquem els tests clàssics als datasets de les tecnologies òmiques, i com podem afrontar aquesta problemàtica a través de les tècniques més avançades.

Xarxa Equator

És el primera iniciativa coordinada que aborda els problemes de publicació inadequada de manera sistemàtica i a escala mundial.