TAU ANALYTICS S.L és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i li
informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), de manera que
se li facilita la següent informació del tractament:

L'ús d'aquest formulari implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat.